Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2017

mrdoom
18:14
8203 551f
Reposted fromtojika4 tojika4 viagorky gorky
18:14
5868 87d9 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viagorky gorky
mrdoom
18:12
Reposted fromragnar76 ragnar76 viaQlka Qlka
mrdoom
18:11
0092 68fc 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viaQlka Qlka

December 26 2017

mrdoom
22:49
4291 e777
Reposted fromzciach zciach
mrdoom
22:49
Potrzebuję jednej, długiej, oczyszczającej rozmowy. Jak kiedyś.
Potrzebuję wspomnień, chcę karmić się wspomnieniami i wierzyć w to, że kiedyś właśnie tak było, że byliśmy tacy cudowni i tacy naiwni. A przecież to nie my pierwsi – i nie nam pierwszym. I już niejeden o tym właśnie napisał. 
Najlepsze – podobno – przyjdzie właśnie teraz. Dobra Miłość nie pozwoli śnić niczego innego przez bardzo długi czas. Nakarmi głód, zgasi lęk. Weźmie moją dłoń w swoją i poprowadzi – zupełnie jak w tańcu. 
A kiedyś zgasnę z uśmiechem na twarzy. 
— B. Opatkiewicz
Reposted fromdys dys
mrdoom
22:48
4326 a65b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
mrdoom
22:48
4327 09be 500
Reposted fromanjove anjove
mrdoom
22:47
4405 1a15
Reposted fromInnominate Innominate

September 30 2017

mrdoom
01:35
9324 af19 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viarudosci rudosci
mrdoom
01:34
3000 934c
Reposted frompulperybka pulperybka viarudosci rudosci
mrdoom
01:21
Reposted fromfastgarnichtpsycho fastgarnichtpsycho viagorky gorky

September 12 2017

mrdoom
23:26
1334 f39c 500
Reposted fromjottos jottos viagorky gorky
mrdoom
21:54
Nienawidzę Zupy. Zawsze wracam do niej gdy jest źle.

A najbardziej nienawidzę tego, że wracam.
— ja tutaj
Reposted fromgorky gorky
mrdoom
21:45
Przylgnęłam do niego, opierając się o jego bok. Zawsze był dla mnie niczym koc, ciepłe schronienie, do którego mogłam uciec, gdy życie stawało się nieco za chłodne. Tulił mnie, nawet, kiedy sam był potwornie zagubiony.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagorky gorky
mrdoom
21:45
Reposted fromFlau Flau viagorky gorky

August 11 2017

mrdoom
01:07
1575 468e 500
Reposted frombisia bisia viagorky gorky

June 07 2017

mrdoom
09:32
0056 adeb
beautiful ballerina
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaQlka Qlka
mrdoom
09:20
2173 6cc4 500
Reposted fromtfu tfu viagorky gorky
mrdoom
09:18
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viagorky gorky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl